ชาวบ้าน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานปาล์มน้ำมันปล่อยมลพิษ

297 ผู้เข้าชม    

0.00 บาท
Tags :    ESG