คำ-ความหมาย

 • การสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจคู่สังคม (Creating shared value : CSV)
  09/01/2019
  74 ผู้เข้าชม 0 คนดาวน์โหลด

  1. ความหมาย การสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจคู่สังคม (Creating shared value: CSV) หมายถึง การสร้างสรรค์คุณค่าจากการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อท

  อ่านต่อ >
 • Triple Bottom Line
  09/01/2019
  53 ผู้เข้าชม 0 คนดาวน์โหลด

  1. ความหมาย สฤณี อาชวานันทกุล (http://www.salforest.com/glossary/triple-bottom-line) ให้ความหมายคำว่า Triple Bottom Line เป็นภาษาไทยว่า &

  อ่านต่อ >
 • Corporate Social Responsibility : CSR
  08/01/2019
  148 ผู้เข้าชม 0 คนดาวน์โหลด

  1. ความหมาย World Bank ระบุว่า การให้คำนิยามที่มักจะได้รับการอ้างถึงคือการนิยามของ World Business Council Sustainable Development : WBCSD ที

  อ่านต่อ >

กรณีศึกษา

กิจกรรม