กรณีศึกษา

  • เคนยาสร้างเรือจากขยะพลาสติกรีไซเคิล

    84 Views | 0 Downloads

    ประเทศเคนยาขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งล่องเรือในมหาสมุทรที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก สิ่งที่ตามมาก็คือมีขยะพลาสติก นาย Ben Morison เป็นผู้ให้บริการนำเที่ยวในเคนยาตระหนักว่าขยะพลาสติกเหล่านั้นจะเป็นอันตรายต่อชีว

    Read more >