กรณีศึกษา

  • เจาะเทรนด์โลก 2020 โดย TCDC

    202 Views | 0 Downloads

    การวิเคราะห์เจาะลึกกระแสของโลกใบใหญ่ สู่การกลั่นกรองข้อมูล บทสรุปเทรนด์แห่งปีจากหนังสือรวบรวมเทรนด์โลกชั้นนำกว่า 20 เล่ม อาทิ Carlin, Nelly Rodi, Pantone, Viewpoint• ความเปลี่ยนแปลงของผู้คนแต่ละเจเนอเรชัน• สิ่ง

    Read more >