กรณีศึกษา

  • ESG Weekly Monitoring (25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม พ.ศ. 2562)

    378 Views | 0 Downloads

    ESG Risk เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นด้วยการริเริ่มของบริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และองค์การพันธมิตรที่ประสงค์จะพัฒนางานในด้านนี้ ด้วยการจัดการแบบเครือข่าย เพื่อการติดตามความเคลื่อนไวของมิติต่างๆ ของการพัฒนาอย

    Read more >