กิจกรรม

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Young ASEAN+3 Social Entrepreneurs in Action"

    774 Views | 0 Downloads

    บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Young ASEAN+3 Social Entrepreneurs in Action" เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเ

    Read more >