ชีววิถีสู่การขยายผลลัพธ์ต่อสังคม จ.นครสวรรค์

1325 ผู้เข้าชม    

ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินโครงการฯ เพื่อการพัฒนางาน “ชีววิถีสู่การขยายผลลัพธ์ต่อสังคม” ชุมชนชีววิถีบ้านโปร่งคะโมง ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

 


 

 

0.00 บาท