ชีววิถีสู่การขยายผลลัพธ์ต่อสังคม จ.นราธิวาส

1266 ผู้เข้าชม    

ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินโครงการฯ เพื่อการพัฒนางาน “ชีววิถีสู่การขยายผลลัพธ์ต่อสังคม” ชุมชนบ้านโคกสยา ต.ปะลุลู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

 


 

 

0.00 บาท