ชีววิถีสู่การขยายผลลัพธ์ต่อสังคม จ.อุดรธานี

1092 ผู้เข้าชม    

ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินโครงการฯ เพื่อการพัฒนางาน “ชีววิถีสู่การขยายผลลัพธ์ต่อสังคม” ชุมชนชีววิถีบ้านดงเรือง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

 


 

 

0.00 บาท