ชีววิถีสู่การขยายผลลัพธ์ต่อสังคม จ.อุบลราชธานี

1447 ผู้เข้าชม    

ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินโครงการฯ เพื่อการพัฒนางาน “ชีววิถีสู่การขยายผลลัพธ์ต่อสังคม” ชุมชนชีววิถีบ้านห้วยแดง ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

 


 

 

0.00 บาท