ชีววิถีสู่การขยายผลลัพธ์ต่อสังคม จ.แพร่

2494 ผู้เข้าชม    

ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินโครงการฯ เพื่อการพัฒนางาน “ชีววิถีสู่การขยายผลลัพธ์ต่อสังคม” ชุมชนชีววิถีบ้านไทรย้อย ม.12 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

 


 

 

0.00 บาท