บรรยาย การจัดการสื่อสารแบบใหม่ในพื้นที่เครือข่าย

1352 ผู้เข้าชม    

บรรยาย "การจัดการสื่อสารแบบใหม่ในพื้นที่เครือข่าย"
ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 


 

 

0.00 บาท