ทฤษฎีและการปฏิบัติการของ "นวัตกรรมสังคม"

3215 ผู้เข้าชม    

          "นวัตกรรมสังคม" เป็นคำที่มีลักษณะพลวัต ไม่หยุดนิ่ง ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มาของการแก้ไขปัญหาสังคมที่มีอยู่ ไม่ใช่จะเกี่ยวข้องเฉพาะแต่เรื่องเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในเบื้องต้นต่อเรื่องนวัตกรรมสังคม

 

0.00 บาท