เจ้าหน้าที่สายการบินนิวเจนแอร์เวย์สตะโกนด่าผู้โดยสารต่างชาติเหตุน้ำหนักกระเป๋าเกิน

1049 ผู้เข้าชม    

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท