อบรม CIPP, SIA & SROI Understanding ให้แก่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

931 ผู้เข้าชม    

อบรม CIPP, SIA & SROI Understanding

 การทำความเข้าใจเบื้องต้น

ต่อเครื่องมือประเมินผล–ผลผลิตและผลลัพธ์-การดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการเพื่อสังคม

ให้แก่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


ณ อาคาร ท.103 กฟผ. สำนักงานใหญ่ บางกรวย
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

 

 

 

0.00 บาท