Community Workshop #2 @ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กทม.

1042 ผู้เข้าชม    

Community Workshop #2

บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับองค์กรพันธมิตร Yunus Thailand และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ศึกษาความพร้อมของชุมชน (เข้มแข็ง) ในเขตพื้นที่ กทม. พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจ วันที่ 18 พ.ย. 2562 ณ ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กทม.


 

 

0.00 บาท