บรรยายพิเศษ เรื่อง “มองโลก ดูไทย เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร: บทเรียนจาก COVID-19" โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

1120 ผู้เข้าชม    

แนวทางการต่อสู้กับ COVID-19 ประเทศไทยมีการเสียชีวิตน้อยมาก เนื่องจากมีโครงสร้างด้านการจัดการระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง แต่ก็ต้องแลกกับการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อ GDP ของประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องมากกว่าผลกระทบต้มยำกุ้งที่ผ่านมา

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท