มองโลก ดูไทย เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร: บทเรียนจาก COVID–19 โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

1762 ผู้เข้าชม    

โควิด-19 ไม่ใช่โรคระบาดร้ายแรงที่สุด ผลกระทบเศรษฐกิจแรงกว่าวิกฤติปี 2008

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท