เชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการขยายผล 100 กรณีตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมชุมชน

799 ผู้เข้าชม    

โครงการขยายผล
100 กรณีตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมชุมชน
100 Community Innovation-Based and Local Economy
Scaling Project

ต้องการอาสามัคร รวบรวบ เรียบเรียง ออกแบบดีไซน์ และจัด online workshop ร่วมงานกับมูลนิธิยูนุส และเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลก เพื่อพัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งและสร้างความสามารถของชุมชน ท้องถิ่น และผู้เล่นหน้าใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@yunus-thailand.org หรือลงทะเบียนแสดงความสนใจได้ ที่นี่

 

 

0.00 บาท