การทำความเข้าใจเบื้องต้นต่อการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย

1304 ผู้เข้าชม    

          กรณีของ COVID-19 จะเป็นจุดตัดแบ่งใหม่ในครั้งใหญ่ของโลก เปรียบเทียบได้กับผลพวงของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เป็นจุดตัดแบ่งยุคสมัยของโลก จะทำให้พื้นที่ของสังคม-สาธารณสุข คุณภาพของการใช้ชีวิตกลายเป็นวาระความสำคัญทางการเมือง และเพิ่มความเข้มข้นวาระเดิม ๆ ของแต่ละประเทศที่เผชิญอยู่ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Climate Change หรือเป้าหมายแห่งศตวรรษของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่รู้จักกันที่ชื่อย่อว่า SDGs เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย การกระจายอำนาจ ความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท