เชิญร่วมอบรมระยะสั้นแบบชุดความรู้ ชุดที่ 1 "นวัตกรรมสังคมกับเครื่องมือของนักปฏิบัติการ"

474 ผู้เข้าชม    

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
ได้จัดให้มีการอบรมระยะสั้น แบบชุดความรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง "นวัตกรรมสังคมกับเครื่องมือของนักปฏิบัติการ"

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.imageplus.co.th/course

 

0.00 บาท