การลงนามความร่วมมือระหว่าง Image Plus Communication กับ YUNUS Center AIT

1724 ผู้เข้าชม    

การลงนามความร่วมมือระหว่าง


Image Plus Communication กับ YUNUS Center AIT
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนางาน Social Business


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557
 


 

 

0.00 บาท