7 Strategies to Create Positive Movement in Public Sphere #2

1874 ผู้เข้าชม    

ถึงเวลาแล้ว ที่การบริหารสื่อและการสื่อสารของฝ่ายสื่อสารองค์กร จะต้องปรับเปลี่ยนทิศทาง และก้าวออกไปให้พ้นเงาตัวเอง ... เรื่องราวเหล่านี้ จะเป็นสาระสำคัญของการบรรยายเรื่อง "7 Strategies to Create Positive Movement in Public Sphere #2" วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด (MRT สถานีห้วยขวาง)

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท