Collective Impact

2254 ผู้เข้าชม    

          แม่น้ำ Elizabeth สหรัฐอเมริกา เกิดเน่าเสียจากการปล่อยของเสียลงแม่น้ำของโรงงานอุตสาหกรรม มีการก่อตั้งโครงการ The Elizabeth River Project เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมาช่วยกันจัดทำแผนจัดการฟื้นฟูกว่า 15 ปี จนแม่น้ำสามารถกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำ "Collective Impact : CI – การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วม" มาช่วยกันการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท