เอกสารการบรรยายและภาพบรรยากาศงานสัมมนา 7 Strategies to Create Positive Movement in Public Sphere #2

2172 ผู้เข้าชม    

สัมมนา 7 Strategies to Create Positive Movement in Public Sphere #2
โดย ดร.สุนทร  คุณชัยมัง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องอินทนิล โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
 

 


 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท