ผลลัพธ์ของ Information Technology ต่อวิถีทางสังคม

2060 ผู้เข้าชม    

การเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์ทางสังคม / ความสัมพันธ์ทางการผลิต อันเนื่องมาจากบทบาท Information Technology

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท