การพัฒนางาน Collective Impact สำหรับกรณีการจัดการฝุ่นหน้าพระลาน

2426 ผู้เข้าชม    

          ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เนื่องจากมีการตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน  ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานทั้งค่าสูงสุดและต่ำสุดที่ตรวจวัดได้อันเนื่องจากกิจกรรมเหมืองหินและโรงโม่หิน สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

           การดำเนินงานเพื่อจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรจะพิจารณาแบบองค์รวม ที่รวมเอางานทั้ง CSR ของบริษัท งาน SR ขององค์กรภาครัฐ งาน KM และการสื่อสารสาธารณะขององค์กรภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นองค์ประกอบ นอกจากนั้น ยังจะต้องพัฒนาความร่วมมือจากสังคมในระดับชุมชน ที่จะไม่ใช่ผู้รอคอยการจัดการแก้ไขจากภาครัฐหรือภาคธุรกิจ จะต้องสร้างทุนความพร้อม ความสามารถของชุมชนไปร่วมเป็นองค์ประกอบในการจัดการนี้ด้วย เช่น การจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครเฝ้าระวังผลกระทบ เพื่อเป็นกลไกสะท้อนความต้องการไปยังศูนย์กลางของการจัดการหรือหน่วยประสานและสนับสนุน

(ภาพจาก : รายการรักโลก เนชั่นทีวี)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท