งาน Shared Value Leadership Summit 2015 หัวข้อ "The Shared Value Movement"

1970 ผู้เข้าชม    
เล่นวิดีโอ

          มาร์ค เครเมอร์ กรรมการผู้จัดการ FSG และ ที่ปรึกษาอาวุโส SVI และผู้ร่วมบุกเบิกแนวคิด CSV กล่าวว่า "Shared Value คือหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ธุรกิจ นี่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับ CSR ไม่ได้หมายความว่าการทำ CSR นั้นไม่สำคัญ และผมไม่ได้บอกว่าการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจกับสังคมนั้นไม่สำคัญ แต่ CSV คือเรื่องกลยุทธ์ในการทำธุรกิจล้วนๆ"

 

** สามารถชมวีดีโอ(มี sub title) ได้จาก ปุ่มเล่นวีดีโอ

0.00 บาท