สัมมนา Eco Platform

1954 ผู้เข้าชม    

สัมมนา Eco Platform
หัวข้อ "การทำงานร่วมกันแบบเครือข่ายของอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ"

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม GH 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 


 

 

 

0.00 บาท