เอกสารการบรรยายในงานสัมมนาหัวข้อ "รัฐบาลมุ่งฟื้นฟูรากหญ้า-ชนบท.. อะไรกำลังจะเกิดขึ้น?"

1946 ผู้เข้าชม    

 

 

งานสัมมนา หัวข้อ "รัฐบาลมุ่งฟื้นฟูรากหญ้า-ชนบท.. อะไรกำลังจะเกิดขึ้น?"

15 ตุลาคม 2558
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดา กรุงเทพฯ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย

     -รัฐบาลมุ่งฟื้นฟูรากหญ้า-ชนบท


     -สานพลังสร้างเศรษฐกิจฐานราก


     -ตามรอย - การเตรียมการของรัฐบาล

 

0.00 บาท