เอกสารการบรรยาย เรื่อง "The Power of Communication"

2047 ผู้เข้าชม    

 

The Power of Communication

 

หัวข้อหลักในเอกสารการบรรยาย ได้แก่

1. การสื่อสารกับขบวนการเคลื่อนไหวมวลชนขนาดใหญ่

2. การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและปฏิกริยาทางสังคม

3. การสื่อสารกับสังคมอนาคตอันใกล้

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

0.00 บาท