พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการก่อตั้ง Thailand Social Business Initiative (TSBI)

1938 ผู้เข้าชม    

 

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการก่อตั้ง Thailand Social Business Initiative (TSBI)

ระหว่างYunus Center AIT สถาบันไทยพัฒน์ และ บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

 


 

0.00 บาท