เก็บตกจากการร่วมประชุม Shared Value Leadership Summit 2016, New York

1784 ผู้เข้าชม    

          Michael E. Porter กล่าวในเวที SV Leadership Summit 2016 ว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 - 2016 มีบริษัทชั้นนำที่ประกาศใช้ CSV เป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจเพิ่มขึ้นอีก 5 องค์กร จากเดิมที่มีเพียงงานวิจัยของ Nestle’ เป็นโมเดลเท่านั้น ทำให้เห็นว่าเจ้าของธุรกิจและนักบริหารระดับสูงเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแนวการดำเนินธุรกิจแบบใหม่แล้ว

Cr. ภาพจาก sharedvalue.org

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท