กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช : วิเคราะห์ตามทฤษฎีว่าด้วย Four Stage of Movements ของ Blumer

1666 ผู้เข้าชม    

          ปี พ.ศ. 2553 ชาวบ้านรวมกลุ่มกันต่อต้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินท่าศาลาของ กฟผ. เนื่องจากเห็นว่า กฟผ. มีการจัดตั้งมวลชนมาต่อต้านกลุ่มที่คัดค้าน มีการแจกจ่ายสิ่งของ โฆษณาชวนเชื่อ พาชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายไปเที่ยว เน้นการแจกของให้หน่วยงานต่างๆ สร้างอิทธิพลคุกคามชาวบ้านที่ต่อต้าน เพิกเฉยต่อความคิดเห็นของชาวบ้านและให้ข้อมูลเพียงด้านเดียวซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริง
(ที่มาภาพ :  www.oknation.net)
 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท