กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช : วิเคราะห์ตามทฤษฎีว่าด้วย Four Stage of Movements ของ Blumer

1723 ผู้เข้าชม    

          ปี พ.ศ. 2553 ชาวบ้านและเครือข่ายรวมกลุ่มกันโดยใช้ชื่อกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหัวไทร ในการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหัวไทรของ กฟผ. เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่และจะส่งผลกระทบเหมือนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
(ที่มาภาพ
:  www.manager.co.th)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท