กรณีท่อส่งก๊าซไทย - มาเลเซีย อำเภอจะนะ จ.สงขลา : วิเคราะห์ตามทฤษฎีว่าด้วย Four Stage of Movements ของ Blumer

1687 ผู้เข้าชม    

          ปี พ.ศ. 2543 เครือข่ายชาวบ้านรวมกลุ่มกันโดยใช้ชื่อ เครือข่ายค้านท่อก๊าซไทย - มาเลเซีย เพื่อคัดค้านการวางท่อก๊าซไทย - มาเลเซีย ของ บริษัท ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากความไม่ชอบธรรม ไม่ชอบมาพากล และไม่ชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการตัดสินใจที่นำมาสู่โครงการนี้ (โครงการนี้ตัดสินใจทำโดยการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยังไม่ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอย่างรวบรัด) และเกรงว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชน
(ที่มาภาพ
:
 www.huzsman.blogspot.com)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท