เหมืองอัครา : สารตกค้างและความขัดแย้งกับชุมชน สู่มติ ครม. สั่งปิดเหมือง

2066 ผู้เข้าชม    

          ชาวบ้านรอบเหมืองทองคำ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร รวมตัวยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ คสช. เนื่องจากได้รับสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการประกอบกิจการของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) และข้อมูลดังกล่าวได้มีการเสนอต่อ ครม. จนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ครม. มีมติไม่ต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโลหกรรมให้แก่บริษัท อัคราฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ผิดหลักธรรมาภิบาลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการประกอบกิจการ
(ที่มาภาพ : www.news.thaipbs.or.th)
 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท