ปาฐกถา งานทางปัญญาในสังคมอับจนปัญญา

1690 ผู้เข้าชม    
เล่นวิดีโอ

          ธงชัย วินิจจะกูล : เศรษฐกิจไทยติดกับดักรายได้ปานกลาง ในทางการเมืองติดกับดักกึ่งประชาธิปไตยในหลายรูปแบบ ในด้านวัฒนธรรม สังคมไทยติดกับดักการมีปัญญาแค่พอเพียง ในทางเศรษฐศาสตร์และการเมืองนั้นมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมมากมายอยู่แล้ว จึงอยากเสนอว่า "เราน่าจะหาตัวชี้วัดวุฒิภาวะหรือระดับวัฒนธรรมทางปัญญา"
ดูวีดีโอได้จากปุ่ม "เล่นวีดีโอ" ด้านใต้ภาพ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท