4.0 และโลกหลังทุนนิยม

1625 ผู้เข้าชม    

(1) โลกเปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว - ตามมิติของความสัมพันธ์ 4.0
(2) มิติของความสัมพันธ์ 4.0 –การช่วงชิงตำแหน่ง “เพื่อสังคม”

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท