อุ่มแสง ดอนคา นาตั้นจั่น นวัตกรรมสังคมและข้อบ่งชี้ของสังคมธรรมาธิปไตย

1596 ผู้เข้าชม    

สังคมธรรมาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างตามหลักการว่าด้วยความชอบธรรม โดยตั้งอยู่บนฐานความเป็นไปตามกระบวนการของสังคม ซึ่งเป็นการการผสมความหมายของคำ 3 คำเข้าด้วยกัน คือ สังคม + ธรรม + ประชาธิปไตย (การปกครองโดย/ของประชาชน) และเป็นการให้ความหมายตามลักษณะของ “ประชาธิปไตยทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” (Direct or participatory democracy)

ที่มาภาพ : gtk.uni-pannon.hu

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท