การประชุมเชิงปฏิบัติการ "Young ASEAN+3 Social Entrepreneurs in Action"

1772 ผู้เข้าชม    

บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Young ASEAN+3 Social Entrepreneurs in Action" เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาส ให้เยาวชนเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มีการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือของผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นเยาว์ให้เป็นรูปแบบและมีความยั่งยืน และได้รูปแบบ-แนวทางสำหรับเยาวชนในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเพื่อนำไปขยายผลต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกอาเซียน +3 และเยาาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน +3

 

 

0.00 บาท