กรณีศึกษา

  • Corporation-Corruption Case Study from Siemens

    2458 Views | 11 Downloads

    ประสบการณ์ของการพลิกสถานการณ์จากตั้งรับเป็นรุกสำหรับการเปลี่ยนจุดยืนเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นของ Siemens

    Read more >