กรณีศึกษา

  • Novartis in India

    2064 Views | 0 Downloads

    ภาพจาก : www.businesstoday.in 1. ความเป็นมา การดำเนินงานในโครงการอโรคยา พารีวาร์ (Arogya Parivar) ของโนวาติสนี้ มีที่มาจากแรงบันดาลใจ จากการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของโนวาติส ของ C.K. Prahalad เจ้าของผลงาน The

    Read more >