กรณีศึกษา

  • ALIBABA.COM GLOBAL B2B TRADING PLATFORM To make it easy to do business anywhere

    749 Views | 0 Downloads

    เอกสารประกอบการสัมมนา หัวข้อ ALIBABA.COM GLOBAL B2B TRADING PLATFORM To make it easy to do business anywhere โดย คุณสิรินันท์ ทองเพ็ญ ผู้ชำนาญการพิเศษอาลีบาบา บริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ช จำกัด ในงานสัมมนา "After COVID-1

    Read more >