กรณีศึกษา

  • เก็บตกจากการร่วมประชุม Shared Value Leadership Summit 2016, New York

    1784 Views | 3 Downloads

    Michael E. Porter กล่าวในเวที SV Leadership Summit 2016 ว่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 - 2016 มีบริษัทชั้นนำที่ประกาศใช้ CSV เป็นยุทธศาสตร์ธุรกิจเพิ่มขึ้นอีก 5 องค์กร จากเดิมที่มีเพียงงานวิจัยของ Nestle’ เป็นโมเ

    Read more >