กิจกรรม

  • Community Workshop #2 @ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กทม.

    1042 Views | 0 Downloads

    Community Workshop #2บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมกับองค์กรพันธมิตร Yunus Thailand และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ศึกษาความพร้อมของชุมชน (เข้มแข็ง) ในเขตพื้นที่ กทม. พร้อมแลกเปลี่ยนความเ

    Read more >