กิจกรรม

  • Social Business Day 2019

    957 Views | 0 Downloads

    Social Business Day 2019 จัดขึ้นในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของ Professor Muhammad Yunus และ Yunus Foundation ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่อินเดีย และบังคลาเทศ เพื่อเป็นการร

    Read more >